Υπηρεσίες

Στο Κέντρο Πρόληψης παρέχονται υπηρεσίες σε άτομα: 

Σε ατομικό επίπεδο παρέχεται ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας (εκτός των ουσιών).

Σε εξαρτημένα άτομα και στο περιβάλλον τους (γονείς, συγγενείς, παιδιά): παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κατευθύνσεις για παραπομπή σε θεραπευτικά προγράμματα.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν