Ομάδες Μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Οι ομάδες αφορά μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και γίνονται πάντα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ομάδας. Στόχος μας είναι:

  • Η ορθή - αντικειμενική πληροφόρηση και απομυθοποίηση της χρήσης ουσιών.
  • Η ανάπτυξη στάσεων ζωής ενάντια στις εξαρτήσεις.
  • Η ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που διευκολύνουν την επίλυση δυσκολιών, προάγουν τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δημιουργικότητα.
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων αντίστασης στις αρνητικές πιέσεις.