Ομάδες Επαγγελματιών

[Επαγγελματίες υγείας, αστυνομικοί, ιερείς, στρατιωτικοί] 

Στόχος μας είναι:

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα ουσιών, εξάρτησης και αιτιοπαθογένειας αυτών.
  • Στήριξη και ενίσχυση του προληπτικού τους ρόλου.
  • Χειρισμός και αντιμετώπιση περιπτώσεων χρήσης ουσιών. 
  • Η διαχείριση του επαγγελματικού άγχους.