Ομάδες Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Πρόληψης δραστηριοποιείται στο χώρο του σχολείου με βιωματικά προγράμματα για την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, καθώς και στο χώρο των Πανεπιστημίων και του ΤΕΙ του νομού μας. Στόχος μας είναι: 

  • Η ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών.
  • Η εκπαίδευσή τους σε τεχνικές επικοινωνίας και η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Η πρόληψη των εξαρτήσεων και προαγωγή της υγείας.
  • Η επιμόρφωση σε μεθόδους διδασκαλίας που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει την προσωπικότητά του.
  • Η ανάπτυξη καλύτερης σχέσης του παιδιού με το σχολείο.
  • Η δημιουργία αποτελεσματικότερης συνεργασίας σχολείου – οικογένειας.

Όσον αφορά τους φοιτητές του νομού μας, αξιολογώντας τις καινούργιες συνθήκες ζωής που αντιμετωπίζουν (νέο περιβάλλον μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον), παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς επιπλέον υπάρχει συνεργασία για κοινές εκδηλώσεις και εκπαίδευση – ενημέρωση σε θέματα εξαρτήσεων.

Μας είπαν:

«Έμαθα να μην φοβάμαι να αγγίζω τα συναισθήματα των μαθητών μου» «Έμαθα να ακούω τους μαθητές μου στην κατάθεση της ψυχής τους» «Μπήκα για πρώτη στη θέση των μαθητών μου»