Ομάδες Γονέων

Είναι τεράστια η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ψυχική, συναισθηματική, βιολογική, κοινωνική και γνωστική εξέλιξη των παιδιών.

Οι ομάδες γονέων που στηρίζονται στη βιωματική μάθηση στοχεύουν:

  • Στην ενίσχυση του παιδαγωγικού – γονεϊκού ρόλου όσον αφορά τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.
  • Στην εκπαίδευση σχετικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και τις ανάγκες του παιδιού.
  • Στην δημιουργία καλύτερης σχέσης στο ζευγάρι.
  • Στην βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και στη διαχείριση συγκρούσεων.
  • Στην βελτίωση της σχέσης σχολείου – οικογένειας.
  • Στην εκπαίδευση και ενημέρωση των γονέων στις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Μας είπαν:

«Εκπληκτική απελευθέρωση συναισθημάτων και αποκάλυψη εμπειριών» «Ανακάλυψα πράγματα για τον εαυτό μου» «Είδα λύσεις σε προβληματισμούς μου»