Ευρύτερη Κοινότητα

Μέσα στην τοπική κοινωνία λειτουργούν κοινωνικοί φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, Μ.Μ.Ε κ.α. Αυτοί οι φορείς και οι εκπρόσωποί τους, αποτελούν πρότυπα για τους νέους και τα παιδιά, λειτουργούν ως ενήλικες υποστηρικτές και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση υγιών προσωπικοτήτων.

  • Στόχος της συνεργασία μας με τους παραπάνω φορείς είναι:
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας.
  • Η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων σε συνδυασμό με την παροχή επιστημονικού υλικού.
  • Πληροφόρηση μέσα από συνεντεύξεις και αρθρογραφία.
  • Ενίσχυση της ψυχικής υγείας των πολιτών.
  • Η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων και του Κέντρου Πρόληψης.

  • Στην ευρύτερη κοινότητα: ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω διοργάνωσης ομιλιών και ημερίδων με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής υγείας, συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ραδιοφωνικές εκπομπές κ.α.