Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου, Δράσεις, Ομάδες, Προσκλήσεις

 • Δελτίο Τύπου - 8/10/2013

  Η σύγχρονη πραγματικότητα, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, η αυξανόμενη ανεργία και οι ψυχοπιεστικές συνθήκες, η κρίση των θεσμών και των αξιών , η απουσία ιδανικών και αξιόπιστων προτύπων και η γενικότερη κ … more

 • Δελτίο Τύπου - 5/8/2013

  Η οικονομική κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία έχει σημαντικές συνέπειες τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

  Κατανοώντας την πιεστική καθημερινότητα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογ … more

 • Απολογιστικό Δελτίο Τύπου - 29/7/2013

  Η επιστημονική ομάδα του « Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΔΙΑΥΛΟΣ Ν. Λακωνίας» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια του επιστημονικού του έργου ενημερώνει γ … more

 • Δελτίο Τύπου - 30/5/2013

  Η επιστημονική ομάδα του « Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΔΙΑΥΛΟΣ Ν. Λακωνίας» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια του επιστημονικού του έργου ενημερώνει γ … more

 • Δελτίο Τύπου - 21/5/2013

  Δράσεις στη ευρύτερη Κοινότητα

  Πέμπτη 25 Απριλίου 2013: Σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ξηροκαμπίου και τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου Ξηροκαμπίου , πραγ … more

 • Δελτίο Τύπου - 16/4/2013

  Η επιστημονική ομάδα του « Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΔΙΑΥΛΟΣ Ν. Λακωνίας» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια του  επιστημονικού  του έργου ενημερώνει … more

 • Δελτίο Τύπου - 3/4/2013

  Η επιστημονική ομάδα του « Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΔΙΑΥΛΟΣ Ν. Λακωνίας» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια του  επιστημονικού  του έργου ενημερώνει … more

 • Δελτίο Τύπου - 22/3/2013

  Η επιστημονική ομάδα του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΔΙΑΥΛΟΣ Ν. Λακωνίας» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια του  επιστημονικού  του έργου ενημερώνε … more

 • Δελτίο Τύπου - 20/3/2013

  Η επιστημονική ομάδα του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΔΙΑΥΛΟΣ Ν. Λακωνίας» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια του  επιστημονικού του έργου ενημερώνει … more

 • Δελτίο Τύπου - 1/3/2013

  Η επιστημονική ομάδα του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΔΙΑΥΛΟΣ Ν. Λακωνίας» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια του  επιστημονικού  του έργου ενημερώνει … more